วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554

การนอนของเด็กในแต่ละวัย

การนอนของเด็กในแต่ละวัย

อายุ           ชั่วโมงการนอน(ชั่วโมง)
1 สัปดาห์                 
16.5
1 เดือน
15.5
3 เดือน
15
6 เดือน
14.25
9 เดือน
14
1 ปี
13.75
18 เดือน
13.5
2 ปี
13
3 ปี
12
4 ปี
11.5
5-9 ปี
10-11
10-15 ปี
9-10 ชั่วโมง

 http://www.thaikidclinic.com/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=5&Id=534548286

การนอนหลับเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น